Algemene leveringsvoorwaarden

Vreugdenhil Young Plants verkoopt jonge planten en levert daarnaast ook diensten bij het opkweken van jonge planten. Op het verkopen van jonge planten en het leveren van diensten zijn verschillende sets algemene voorwaarden van toepassing:

Op een koopovereenkomst die u met ons sluit, zijn van toepassing de Algemene voorwaarden sierteelt en voedingstuinbouw opkweek van Plantum. Van een koopovereenkomst is sprake, indien wij eigenaar zijn van het uitgangsmateriaal bij het opkweken van het plantmateriaal.

Wij beschikken over de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Plantum in 3 verschillende talen. Deze kunt u hier downloaden:

  • Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden in het Nederlands: klik hier
  • Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden in het Duits: klik hier
  • Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden in het Engels: klik hier

Voor het openen van de sets algemene voorwaarden heeft u een recente versie van Adobe Acrobat Reader nodig.

Op een aan ons verstrekte opdracht om over te gaan tot het opkweken van uitgangsmateriaal tot plantmateriaal dat geschikt is voor vervolgteelt, zijn van toepassing de Algemene voorwaarden voor het in opdracht uitvoeren van opkweekwerkzaamheden van plantaardig uitgangsmateriaal van tuinbouwproducten van Plantum. Van zo’n opdracht is sprake, indien u (of een derde) eigenaar bent (is) van het uitgangsmateriaal bij het opkweken van het plantmateriaal.

Wij beschikken over de dienstenvoorwaarden van Plantum in 3 verschillende talen. Deze kunt u hier downloaden:

  • Dienstenvoorwaarden in het Nederlands: klik hier
  • Dienstenvoorwaarden in het Duits: klik hier
  • Dienstenvoorwaarden in het Engels: klik hier

Voor het openen van de sets algemene voorwaarden heeft u een recente versie van Adobe Acrobat Reader nodig.