De certificeringen waar we trots op zijn!

Vreugdenhil Young Plants hecht veel waarde aan maatschappelijk verantwoorde productie. Bovendien doen we er alles aan om vooruitstrevend te zijn op dit gebied. Daarom zetten wij ons in om relevante certificeringen te behalen voor de markt, onze klanten en onze medewerkers. Bekijk hieronder de certificeringen die Vreugdenhil behaald heeft.

MPS-A

MPS staat voor Milieu Programma Sierteelt en is een veelgebruikt keurmerk in de bloemen- en plantenhandel. Het laat zien hoe milieuvriendelijk de teelt is in aspecten als gewasbescherming, meststoffen, energie, water en afval. De kwalificatie hangt af van het aantal punten die behaald worden per thema. Vreugdenhil is in het bezit van het MPS-A certificaat.

MPS-GAP

MPS-GAP is het meest gangbare certificaat in de sierteeltsector voor supermarkten en andere retailers. Het certificatieschema is gebaseerd op het bekende GlobalGAP-certificaat van supermarktorganisaties in Europa. Het richt zich op traceerbaarheid, veiligheid en hygiëne van producten.

MPS-SQ

MPS-SQ staat voor Socially Qualified, een maatstaf die zich richt op de sociale aspecten van de bedrijfsvoering. Het toont aan of producten onder de juiste arbeidsomstandigheden geteeld worden.

GlobalGAP & GRASP

GlobalGAP is de internationale norm voor de tuinbouw, die eisen stelt aan voedselveiligheid, duurzaamheid en kwaliteit aan producenten en toeleveranciers.

GRASP (een afkorting voor GLOBALGAP Risk Assessment on Social Practiceis), is voornamelijk bedoeld om sociale risico’s in de primaire productie te beoordelen. Het is gericht op de borging van goede arbeidsomstandigheden en werkgeverschap. Er wordt beoordeeld of de onderneming voldoet aan eisen op het gebied van onder meer personeel- en loonadministratie, pensioenen en uitbesteding van werk. Steeds meer grootwinkelbedrijven stellen deze eis en daarnaast ondersteunt GRASP een professionele sociaal verantwoorde manier van ondernemen voor medewerkers.

GSPP

Good Seed and Plant Practices (GSPP) is een internationaal ketensysteem voor plantenkwekers. Het doel van het systeem is besmetting van tomatenzaad en planten met Cmm (Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis) te voorkomen. Naktuinbouw voert de audits uit.