Zorg voor mens, milieu en omgeving

De overheid vraagt het, consumenten wensen het, retailers eisen het: leveranciers die hun productieproces duurzaam op orde hebben. Het is een terrein waarop we bij Vreugdenhil Young Plants niet willen achterblijven. Onderstaande voorbeelden geven aan dat we graag een bijdrage leveren aan een schone en milieuvriendelijke leefomgeving met respect voor mens en dier.

  • Het water dat gebruikt wordt bij de opkweek van onze planten wordt hergebruikt en wordt opgevangen via een recirculatiesysteem. Daarna zuiveren we het water via UV-filters en onze Opticlear Diamond waterontsmetter. Na deze zuivering en ontsmetting kan het water veilig worden hergebruikt.
  • We hebben een intentieovereenkomst getekend voor de afname van aardwarmte van Trias Westland. Aardwarmte is een 100% duurzame oplossing voor een complex energievraagstuk. Trias Westland onderzoekt of uit de Trias-aardlaag op 4 km diepte genoeg winbare warmte zit om een groot deel van de Westlandse warmtebehoefte in te vullen.
  • Met behulp van warmte-krachtkoppelingen (WKK’s) wekken we op alle locaties zelf stroom op om te kunnen gebruiken tijdens de opkweek in onze kassen.
  • We beschikken over diverse certificaten waarmee wij onszelf continu dwingen duurzaam te ondernemen. Dit waarborgt dat we onszelf op dit gebied blijven ontwikkelen en het verzekert de consument van voedselveiligheid.
  • Voor alle producten zetten we biologische gewasbescherming maximaal in. Daar waar mogelijk werken we met natuurlijke bestrijders om ziekten en plagen te bestrijden en om de inzet van gewasbeschermingsmiddelen tot het absolute minimum te beperken.
  • Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent ook aandacht voor de mens. Oog voor ontwikkeling van talent, verantwoordelijk voelen voor gezondheid, veiligheid en werkplezier. Vreugdenhil streeft er continu naar een goede werkgever te zijn en blijven.

De certificeringen waar we trots op zijn!

Bekijk onze certificaten