Uitbreiding certificering met behalen van GRASP certificaat (Global G.A.P. Risk Assessment on Social Practice)

Naast MPS-A+, MPS-SQ, MPS-GAP, Global G.A.P., GSPP en SKAL zijn we sinds kort ook trotse bezitter van het GRASP-certificaat. De GLOBAL G.A.P Risk Assessment on Social Practice (GRASP) is voornamelijk bedoeld om sociale risico’s in de primaire productie te beoordelen. Het is gericht op de borging van goede arbeidsomstandigheden en werkgeverschap. Er wordt beoordeeld of de onderneming voldoet aan eisen op het gebied van onder meer personeel- en loonadministratie, pensioenen en uitbesteding van werk. Steeds meer grootwinkelbedrijven stellen deze eis, zo ook richting Vreugdenhil Young Plants om haar Pick-&-Joy® groenteplanten te mogen leveren. GRASP ondersteunt een professionele sociaal verantwoorde manier van ondernemen voor onze medewerkers dus het mes snijdt aan twee kanten.

Inmiddels is het een flinke reeks aan certificeringen waar we aan voldoen en vraagt dat de nodige inspanning, maar het houdt ons scherp. Een certificaat behalen is een kunst, maar behouden vereist immers nog veel meer discipline. Door te voldoen aan de hoogst denkbare klantwensen laten we zien dat wij staan voor een hoogwaardig, eerlijk product dat verder reikt dan alleen productkwaliteit. Daarnaast dragen we bij aan een betere toekomst voor onze wereld. We zijn immers uiterst serieus bezig met aspecten als duurzaamheid en maatschappelijk ondernemen. Bovendien kunnen onze medewerkers ervan overtuigd zijn dat we op een sociaal verantwoorde manier ondernemen.

We zijn trots op onze behaalde certificeringen en de daarbij behaalde scores en niet te vergeten op al onze medewerkers. Een certificering behaal je immers altijd met elkaar!

Nieuws volgen over Vreugdenhil?

Volg ons op Social Media