Martin Uittenbroek draagt stokje over aan nieuwe directeur Eric in 't Veld

Per 1 maart 2020 treedt Martin Uittenbroek terug als directeur van Vreugdenhil Young Plants en zal Eric in ’t Veld, directeur/mede-eigenaar van Triple Group, zijn taken gaan overnemen. Samen met Koos van der Klugt, directeur van Klugt Quality Plants, zal Eric gaan leidinggeven aan de Vreugdenhil-Klugt Combinatie.

Eric in ’t Veld heeft een zeer brede ervaring in zowel commerciële als directiefuncties in de AGF- en sierteeltwereld. Eric zal binnen Vreugdenhil Young Plants worden ondersteund door het huidige managementteam dat bestaat uit: Nico Buckers, Cock Groenendaal, Jan van Heijst, John Potters, Robert Roosken en John Vreugdenhil.

De familie Uittenbroek draagt ook een deel van haar aandelen over aan Eric in ’t Veld en Arie Kruithof, die nu samen leidinggeven aan de Triple Group in Maasdijk, en aan investeerder EuroZaken in Maasluis. Eric en Arie zullen hun aandelenbelang en de directie van Triple, gespecialiseerd in projectmanagement en investering, geleidelijk afbouwen en overdragen aan het management van de Triple Group. EuroZaken is een familyfund, financier en investeerder uit Maassluis met 20 jaar ervaring en een sterk regionaal netwerk. De familie Uittenbroek behoudt een aandelenbelang in de onderneming. Het aandelenbelang van de familie Van der Klugt blijft ongewijzigd. Arie Kruithof zal werkzaam blijven als bestuurder binnen de Vreugdenhil-Klugt Combinatie.

Martin Uittenbroek blijft betrokken als Algemeen Directeur bij de Vreugdenhil-Klugt Combinatie tot 1 januari 2021 om een naadloze transitie te verzekeren en zal daarna als adviseur optreden.

Met deze directiewisseling en aandelentransactie is de continuïteit, slagkracht en verdere groei van de onderneming op de lange termijn gewaarborgd. Met het toetreden van Eric in ‘t Veld in een breed team en het behoud van het familiekarakter, zien wij de toekomst vol vertrouwen tegemoet.

Foto: van links naar rechts: Koos van der Klugt, Eric in ‘t Veld en terugtredend directeur Martin Uittenbroek

Nieuws volgen over Vreugdenhil?

Volg ons op Social Media