Lierse kwekers trekken gezamenlijk op in de transitie naar duurzame warmte

Kwekers in de Kralingerpolder, De Lier, gaan gezamenlijk aan de slag om de 117 hectare glastuinbouw in het gebied te voorzien van duurzame warmte tegen een concurrerende prijs. De transitie van fossiele energie naar duurzame warmte om daarmee de CO2 foodprint te verlagen is actueler dan ooit met de Groninger gas problemen. Dat niet alleen, ook de glastuinbouwondernemers zelf willen duurzame groente, bloemen en planten naar de markt brengen en een klimaat neutrale sector.

Warmte Coöperatie Kralingerpolder, heeft in haar allereerste Algemene Leden Vergadering, gehouden op donderdag 1 februari, haar visie, doelstellingen en plannen voor de toekomst gepresenteerd. Duurzame warmte, in de vorm van aardwarmte, biomassa of restwarmte, en voldoende externe CO2 die beiden continue en tegen een concurrerende prijs beschikbaar zijn voor de aangesloten bedrijven is het streven. Het komende halfjaar gaan zij voortvarend en enthousiast aan de slag om de mogelijkheden van een warmtenet in Kralingerpolder te onderzoeken. Hierbij hebben zij contact met, en volgen ze de ontwikkelingen bij andere warmtecoöperaties en -projecten in het Westland en daarbuiten op de voet. Koppeling van de diverse duurzame warmtevoorzieningen in het Westland tot één warmtesysteem wordt gezamenlijk met de andere warmteclusters opgepakt.

LTO Glaskracht Nederland en Energie Transitie Partners BV (ETP) ondersteunen het proces en de werkzaamheden. Versterking en versnelling van de energietransitie in de Nederlandse glastuinbouw sector is één van LTO Glaskracht’s doelstellingen. ETP is een gezamenlijke onderneming van HVC en Capturam. Dit bedrijf is opgericht om oplossingen te bieden voor de verduurzaming van de energievoorziening voor de glastuinbouw. ETP richt zich vooral op geothermieprojecten, maar onderzoekt ook alternatieve warmtebronnen zoals industriële restwarmte, biomassa en warmte uit verwerking van afvalstromen. Samenwerking met de glastuinbouwondernemers staat hierbij hoog in het vaandel. Naar gelang hun behoefte kunnen zij in verschillende rollen deelnemen in de projecten: als klant, participant of eigenaar.

Nieuws volgen over Vreugdenhil?

Volg ons op Social Media